background image

Schelpdierconferentie 2012


Meldt u aan door dit formulier in te vullen.

 

Prijs voor het meest duurzaam werkend schelpdierkweek en/of handelsbedrijf

Bij voldoende deelname zullen we op donderdag 26 januari een duurzaamheidsprijs toekennen aan een mosselkweekbedrijf, een oesterkweekbedrijf, een schelpdier verwerkend bedrijf en een bedrijf dat toeleverancier is aan de schelpdiersector.

We roepen bedrijven die innovatieve ideeën,  – technologieën of – processen hebben ingevoerd op om deel te nemen.

 

U kunt zichzelf opgeven, maar ook een ander bedrijf nomineren.

De opgave moet zijn voorzien van een motivering. Om u daarbij te helpen is hieronder aangegeven welke aspecten in de beoordeling zullen meewegen, zodat u daar aandacht aan kunt besteden.

Duurzaamheid

Ecologische en sociale duurzaamheid zijn onderdelen van de meeste zakelijke strategieën geworden. De duurzaamheidsprijs is voor bedrijven die meer hebben gedaan dan de wettelijke vereisten en zich daardoor hebben ingezet voor de toekomst van de Nederlandse schelpdiersector.

Van belang is dat het bedrijf aangeeft dat het in zijn bedrijfsvoering rekening houdt met ecologische en sociale aspecten en daarvoor een duurzame oplossing heeft gevonden ten gunste van zich zelf, zijn werknemers en zijn klanten.


Schelpdierkweekbedrijven

We zijn op zoek naar kweekbedrijven die niet alleen voldoen aan alle wettelijke eisen, maar ook verder blijk geven van betrokkenheid bij een verantwoorde visserij/kweek. Geef bij uw aanmelding aan welke initiatieven u hebt genomen teneinde op een verantwoorde manier te vissen die leidt tot duurzaamheid.  Geef bijvoorbeeld het succes aan dat is bereikt als gevolg van de invoering van een nieuwe technologie, een nieuwe benadering van vistechnieken of een innovatie die de vangst of het beheer van een visserij verbetert.
Het winnende bedrijf kent een sterk milieubewustzijn en werkt maatschappelijk verantwoord.

Schelpdier verwerkend bedrijf
Voor deze prijs worden alle bedrijven die betrokken zijn bij de schelpdier verwerkende industrie uitgenodigd om mee te doen.

We zoeken naar een bedrijf dat substantiële milieubewuste veranderingen heeft doorgevoerd op gebieden als inkoop, transport, energie, afval, enz.

Het betreffende bedrijf heeft bijvoorbeeld ook een groot aantal milieudoelstellingen bereikt in de afgelopen jaren en heeft een duidelijk plan voor de toekomst.

 

Toeleverancier
Voor deze prijs worden alle bedrijven die faciliteiten bieden aan schelpdier (verwerkende) bedrijven uitgenodigd om mee te doen.

We zoeken naar een bedrijf dat innovaties verder ontwikkelt en als aanjager van verdere verduurzaming in de sector fungeert, maar ook binnen de eigen bedrijfsvoering substantiële milieubewuste veranderingen heeft doorgevoerd.

 

Aanmelden

Aanmelden kan tot 16 januari 2017 door het invullen van het formulier dat op de website staat onder ‘verkiezing’ of door uw nominatie of opgave, voorzien van een motivering, te zenden aan info@schelpdierconferentie.nl

 

Beoordelingscriteria

We beoordelen de aanmeldingen op de criteria die gelden voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dat zijn People, Planet en Profit. Hierbij kijken we vooral naar het innovatieve karakter en naar de ondernemingszin.
Innovatie

Innovaties kunnen variëren van het gebruik van nieuwe technologieën, nieuwe processen, nieuwe toepassing van apparatuur of het gebruik van bestaande technieken op een innovatieve manier die duidelijk positieve resultaten voor het bedrijf hebben gegeven.
De innovatie in een verwerkend bedrijf kan bijvoorbeeld liggen in een nieuw product of verpakking, het innovatief gebruik van technologie of een strategisch partnership.

Ondernemingszin
Het beheersen van de kosten en het vinden van manieren om een concurrentievoordeel te behouden en te maximaliseren vormt onderdeel van de bedrijfsstrategie. Geef in uw aanmelding aan waar innovaties een concurrentievoordeel hebben gecreëerd.